Management Drives


Verbeter de performance van de organisatie door de effectiviteit van de medewerkers te vergroten. De drijfverenmethode is ontwikkeld door Management Drives en is een unieke manier om naar personen, teams en organisaties te kijken.  Het brengt snel en helder in beeld dat personen en ook organisaties bepaalde leidende denkpatronen en gewoontes hebben. Deze denkpatronen worden gemeten in de vorm van drijfveren.

Bij het benaderen van de leiderschapsvraagstukken wordt de matrix gehanteerd zoals hierboven is aangegeven als denkmodel. De kracht van de matrix ligt in het feit dat de “kleuren in de matrix” gehanteerd worden om drijfveren en gedrag te duiden, maar tevens om een fase in de organisatie-ontwikkeling aan te geven en een cultuur te duiden. Een model om diverse vraagstukken te benaderen, te begrijpen en op te lossen.

De basis wordt daarbij gevormd door een online-vragenlijst waarmee de drijfveren van mensen in een werkomgeving in beeld worden gebracht. Dit beeld in de vorm van een profiel wordt weergegeven met 6 kleuren. Met dit basismateriaal wordt gewerkt aan het leiderschap van individu, team en organisatie. Management Drives heeft software, waarmee real-time, concrete inzichten kunnen worden weergegeven.

Teamontwikkeling is effectief indien leden van een team zich samen ontwikkelen. Ontwikkelen op het eigen gedrag en in de samenwerking met de andere teamleden. Een organisatie ontwikkelt zich optimaal als elk team binnen de organisatie zich ontwikkelt. Teamontwikkeling als team en in de samenwerking met andere teams. Dit bewust zijn en de wil om deze stappen te zetten, wordt benoemd als “Mastering Leadership”

Een methodiek om al deze aspecten integraal te benaderen is uniek. De door mij gehanteerde Drijfveren methode biedt niet alleen inzicht in drijfveren, het stimuleert “bewust worden”, maar biedt tevens concrete handvatten om inzichten om te zetten in “bewegen” en “borgen” van gedrag.

Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact op via:

marc@decrom.org

(06) 305 736 73